28 kết quả
Sắp xếp theo:
  • Hãng Xe: KIA
11
093 111 7574
565 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Luxury 1.6 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
10
093 111 7574
839 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Luxury 2.0 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
16
093 111 7574
424 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
X-Line 1.2 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
12
093 111 7574
499 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Deluxe 1.5 CVT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
2
093 111 7574
584 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Deluxe 1.6 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
12
093 111 7574
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Luxury 2.0 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
15
093 111 7574
959 triệu
Chỗ Ngồi
7 chỗ
Phiên Bản
Luxury 2.2 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
16
093 111 7574
604 triệu
Chỗ Ngồi
7 chỗ
Phiên Bản
1.5 IVT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
5
093 111 7574
371 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Deluxe 1.2 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
9
093 111 7574
399 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Premium 1.2 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
9
093 111 7574
386 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
1.4 MT
Hộp Số
Số sàn
Xem Ngay
6
093 111 7574
418 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Deluxe 1.4 MT
Hộp Số
Số sàn
Xem Ngay
13
093 111 7574
446 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Deluxe 1.4 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
10
093 111 7574
482 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Luxury 1.4 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
7
093 111 7574
549 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Deluxe 1.6 MT
Hộp Số
Số sàn
Xem Ngay
7
093 111 7574
585 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Luxury 1.6 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
15
093 111 7574
619 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Premium 2.0 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
15
093 111 7574
739 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
GT 1.6 Turbo
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
5
093 111 7574
904 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Premium 2.0 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
6
093 111 7574
999 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
GT Line 2.5 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
10
093 111 7574
574 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Premium 1.5 CVT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
12
093 111 7574
549 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Luxury 1.5 CVT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
15
093 111 7574
649 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Luxury 1.4 Turbo
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
15
093 111 7574
704 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Premium 1.4 Turbo
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
16
093 111 7574
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Premium 2.0 AT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
12
093 111 7574
1.184 triệu
Chỗ Ngồi
7 chỗ
Phiên Bản
Premium 2.5 AWD
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
2
093 111 7574
589 triệu
Chỗ Ngồi
7 chỗ
Phiên Bản
Deluxe 1.5 MT
Hộp Số
Số sàn
Xem Ngay
11
093 111 7574
659 triệu
Chỗ Ngồi
7 chỗ
Phiên Bản
Luxury 1.5 IVT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay