12 kết quả
Sắp xếp theo:
  • Hãng Xe: VINFAST
7
VINFAST Fadil 2021
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
1.4 CVT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
8
VINFAST Lux A 2021
1.115 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
2.0 Turbo
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
11
VINFAST Fadil 2021
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Nâng cao 1.4 CVT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
11
Z Z New 2021
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Cao cấp 1.4 CVT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
7
Z Z New 2021
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Cao cấp 1.4 CVT
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
9
VINFAST Lux A 2021
1.206 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Nâng cao 2.0 Turbo
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
11
VINFAST Lux A 2021
1.358 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Cao cấp 2.0 Turbo
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
8
VINFAST Lux A 2021
1.358 triệu
Chỗ Ngồi
5 chỗ
Phiên Bản
Cao cấp 2.0 Turbo
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
7
Z Z New 2021
1.552 triệu
Chỗ Ngồi
7 chỗ
Phiên Bản
2.0 Turbo
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
9
VINFAST Lux SA 2021
1.643 triệu
Chỗ Ngồi
7 chỗ
Phiên Bản
Nâng cao 2.0 Turbo
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
14
VINFAST Lux SA 2021
1.643 triệu
Chỗ Ngồi
7 chỗ
Phiên Bản
Nâng cao 2.0 Turbo
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay
13
VINFAST Lux SA 2021
1.835 triệu
Chỗ Ngồi
7 chỗ
Phiên Bản
Cao cấp 2.0 Turbo
Hộp Số
Tự động
Xem Ngay